ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้

ก่อนอบรมให้น้องพี่โค้ชเองก็ต้องเรียนรู้ก่อน 5 พฤษภาคม 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน ประชุมอัพเดตผ่านระบบ Zoom จัดเตรียมเนื้อหากระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมถ่ายทอดให้น้อง ๆ ในกิจกรรมการสำรวจ น้อง ๆ ต้องสำรวจอะไร สำรวจอย่างไร ลุยกัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านระบบออนไลน์ 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park