ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย

น้อง ๆ ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม และโค้ชพี่หน่อย การบ้าน Worksheet 1.1 - 1.2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park