ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว

น้อง ๆ ทีม Nonz มาขอคำปรึกษาโค้ชพี่เอม โค้ชพี่หน่อย และโค้ชพี่หมิว การบ้าน Worksheet 3.1 - 3.2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park