ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park

9 มิถุนายน 2564 ทีมพี่โค้ชแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom กับทีม School Dreammaker และทีม TK Park ร่วม After Action Review กิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมทำกิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park