อบรม U2T บ้านแม่อูคอ

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ การชายสินค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สำหรับกลุ่มชุมชนบ้านแม่อูคอ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแกวให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 30 ราย

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park