พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบกันครั้งที่ 7 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน (น้องเนย น้องณิชา) เพื่อเรียนรู้การตั้งสมมุติฐานการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลง ตามหัวข้อที่ทีม NonZ สนใจ โดยมีโค้ช พี่เอม พี่หมิว
พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาในการทำ Workshop

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park