พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอน

        พบกันครั้งที่ 8 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้การแชร์ประสบการณ์ + ไอเดียผ่านการทำ AAR และหัวข้อการนำเสนอเพื่อนำไปหาแนวทางและวิธีการนำเสนอของทีม โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park