คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เยี่ยมชมกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

        คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดย รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ นายสิทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและแม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายทรงศักดิ์ ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ ให้การรับรอง
        นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ งบประมาณ การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ ฝึกอบรม รูปแบบปกติ และรูปแบบใหม่ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ตลอดจนการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องสตูดิโอ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park