สร้างฝันสร้างคิดส์ รักการอ่าน ตอน ฉันชอบปลูกต้นไม้

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ฉันชอบปลูกต้นไม้" ได้ทักษะการอ่าน การฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และข้อคิดจากนิทาน กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park