สร้างฝันสร้างคิดส์ ​​​​​​​ตอน คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับรสชาติ

          เรียนรู้คำศัพท์จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง หมวดรสชาติ อย่างคำว่า เจ็ม เก๋อ ที่เปลว่า เค็ม และอะ แฮ แปลว่า เผ็ด ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์
ตอน "คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับรสชาติ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park