สร้างฝันสร้างคิดส์ รักการอ่าน ตอน ตบแผละ

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ตบแผละ" ได้ทักษะการอ่าน การฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และและข้อคิดจากนิทาน กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park