คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

          คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย ระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.3 จำนวน 8 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาระบายสี และใช้เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 14 คน เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park