กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือน มกราคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

          หาวิธีการเผชิญหน้ากับบุหรี่ และวิธีหลีกเลี่ยงในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ บอร์ดเกม Goal Let's Go ต่อถนนสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่
จัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park