กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

          ร่วมกันสืบหาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความเครียดของวัยรุ่น และมีวิธีการในการรับมือได้อย่างไร ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์
กิจกรรม บอร์ดเกม : วัยรุ่น วัยรู้ "ทัน" เครียด จัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
          สนใจเล่นบอร์ดเกม ติดต่อได้ที่เคาเตอร์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน             

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park