กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

          กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนางสาวจันทร์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ลิ้มเลิศพาณิชย์ นักวิชาการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และนางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ นายกสมาคมสถาบันปัญญาวิถิ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับและนำชม
          ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการให้บริการ การจัดกิจกรรม และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกับแหล่งเรียนรู้ และการหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ และช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park