สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ฉันรู้จักกินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ฉันรู้จักกินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม" ได้ทักษะการฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และรู้จักวิธีเลือกกินอาหารอย่างง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          สัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไร แล้วมาพบกันนะคะ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
...................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park