คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 17 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี #และใช้เทคโนโลยี AR ผ่านกิจกรรม AR ไดโนเสาร์ และระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 29 คน เรียนรู้การใช้งาน Canva #สำหรับการออกแบบและสร้างสื่อกราฟิกอย่างง่าย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
.............................................................

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park