ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม

          ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park