การอบรมหลักสูตร การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล )

          การอบรมหลักสูตร "การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง" (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล ) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด
"ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ณ อาคารหอประชุม “เสรีพิทักษ์” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด วิทยากร โค้ชปอ นายสมทรัพย์ รัตนมนตรีชัย The Money Coach
          เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
               - หลักการจัดการเงินส่วนบุคคล
               - การจัดการรายได้เพียงพอใช้จ่าย
               - การจัดการภาระหนี้
               - การวางแผนการออม
               - การวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (เกษียณรวย)
               - การจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายและลงทุนหลังเกษียณ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park