สร้างฝันสร้างคิดส์ เกมบิงโกอาชีพ

ฝึกสมาธิ ฝึกทักษะประสาทสัมผัสทางการมอง และการฟัง และเรียนรู้สมุนไพรรอบตัว ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เกมบิงโกอาชีพ
จัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park