สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เพ้นท์ผ้าลายธรรมชาติ

          เรียนรู้และสร้างสรรค์จินตนาการจากวัสดุธรรมชาติ ที่อยู่รอบตัวให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่มีลวดลายไม่เหมือนใคร และมีชิ้นเดียวในโลก ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน " เพ้นท์ผ้าลายธรรมชาติ" จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park