สร้างฝันสร้างคิดส์ กิจกรรมรักการอ่าน ตอน กระต่ายน้อยจอมเกี่ยงงาน

กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "กระต่ายน้อยจอมเกี่ยงงาน" ได้ทักษะการอ่าน การฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และข้อคิดจากนิทาน
ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park