สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน เป่ากบ

          เกม "เป่ากบ" ฝึกสมาธิ การวางแผน และกามคิดรอบคอบ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "เป่ากบ" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park