regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัว ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานมูลนิธิชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

186

187

188

189

190

191

logo2

logo3