regiss

 

fb group foll

          วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ที่อาคารหมอกใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนและบุคลากรจำนวน 800 คน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้อย่างคับคั่ง
          อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จากความร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสำนังานอุทยานการเรียนนรู้ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน โดยการปรับปรุงพื้นที่อาคารหมอกใหม่ ที่ให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ณ บริเวณชั้น 3 ที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2553 มายังพื้นที่อื่นๆ ครอบคลุมทั้งอาคาร เพื่อให้รองรับต่อความต้องการการเรียนรู้หลากหลายมิติในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป 
          อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยมีพื้นที่ของการเรียนรู้ประกอบด้วย ห้องสมุดมีชีวิต ที่มากกว่าการเป็นแค่ห้องสมุด ห้องเด็ก กิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ห้องสตูดิโอสำหรับผู้ที่มีใจรักในการเต้น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ลานหมอกใหม่ จุดนัดพบเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ วิชาการ และนิทรรศการหมุนเวียน ห้องอินเทอร์เน็ตสีขาว บริการคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ห้องสมุดไอที ดนตรี และภาพยนตร์ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ บริการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะ ด้านไอทีด้วยหลักสูตรที่ใช้งานได้จริง ห้องประชุม และอบรมเล็ก สำหรับการพบปะพูดคุยแบบกลุ่มย่อย นับได้ว่าอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นจุดนัดพบของเด็กเยาวชนประชาชนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการความรู้ จัดจำหน่ายสินค้าชุมชนพร้อมจัดแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆของจังหวัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30 -21.00 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แม่ฮ่องสอน

.

logo2

logo3