regiss

 

fb group foll

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือเตรียมการพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมี นายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#Maehongson
#แม่ฮ่องสอน

logo2

logo3