regiss

 

fb group foll

อาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

logo2

logo3