regiss

 

fb group foll

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 
#mshICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3