regiss

 

fb group foll

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ไอซีทีแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมมือร่วมใจจัดทำโบว์ดำเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.คมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

logo2

logo3