regiss

 

fb group foll

ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ สังค์สุข รองนายกเทศนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และคณะทีมงาน TK Park อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และนางสาวสิริกร สมควร ณ ห้องประชุม Smart Room ชั้น 3 ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3