regiss

 

fb group foll

ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโครงการ สมัชชา "สานพลังพลเมืองสร้างแม่ฮ่องสอนสู่เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

logo2

logo3