regiss

กิจกรรมแต่งสีวาดฝันอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เริ่มกิจกรรมโดยน้องๆโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ ลานหมอกใหม่