regiss

 

fb group foll

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบสำหรับชุดการแสดงให้กับตัวแทนเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะไปร่วมการแข่งขันประกวดนันทนาการ ครั้งที่ 18 ของจังหวัดภาคเหนือ ณ ที่การจัดงานประกวดการแข่งขันนันทนาการ จังหวัดพะเยา วันที่ 2 - 4 กันยายน นี้

 

logo2

logo3