regiss

 

fb group foll

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ หลักสูตรอบรมประจำเดือนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆของศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2559 ชุมชนกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3