regiss

 

fb group foll

ประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชนบ้านคาหาน โดย นายกอบตห้วยผา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านคาหาน สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน และศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

logo2

logo3