regiss

 

fb group  

ศูนย์ICTแม่ฮ่องสอนเปิดบริการจุดพักผ่อน มุมความรู้  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น. ศูนย์ ICT ยินดีให้บริการคะ