regiss

ศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 ให้กับชุมชนป๊อกกลางเวียง ณ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557