regiss

 

fb group foll

ข่าวสยามรัฐ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 64 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
............................................................................................................................................................................

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ #สยามรัฐ