regiss

 

fb group foll

พบกันครั้งที่ 2 ของน้อง ๆ TK แจ้งเกิดแม่ฮ่องสอนผ่านระบบ Zoom เพื่อเรียนรู้แนวทางการสำรวจความสนใจ การปรับประเด็นปัญหาที่สนใจของทีม Nonz และ ทีม WayGreen โดยมีพี่โค้ชทีมแม่ฮ่องสอนได้แก่ โค้ช พี่เอม พี่หมิว พี่หน่อย พี่แพท และพี่ฉุน แนะนำและให้คำปรึกษาผ่านการทำ Workshop ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

logo2

logo3