regiss

 

fb group foll

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จาก 6 หน่วยจัดการศึกษา ได้แก่ อำเภอเมือง ปางมะผ้า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เยียมชมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเด็ก ห้องStudio ห้องStudy Room ห้องGoodNet ห้องสมุดITและภาพยนตร์ ห้องSmart Room และห้องTraining โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 61

34

35

36

37

logo2

logo3