regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ นำนักเรียน พร้อมคณะครู จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนให้การต้อนและนำเยี่ยมชม ตลอดจนการแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ การฝึกพิมพ์ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เช่น Youtube ชมสื่อวิดีทัศน์ศูนย์ฯ และเข้าชมห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ตสีขาว ห้องสมุดไอที ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเด็ก และห้องเต้น

36

37

38

3940

41

42

logo2

logo3