regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านห้วยผา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตลอดจนการเข้าชมนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกล้วย ณ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2561

135

136

137

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

138

139

140

logo2

logo3