regiss

 

fb group foll

โรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเข้าใช้บริการในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ห้อง Training ,ห้องGoodnet ,ห้องE-tech&Library ,ห้องReading Room ,ห้องKids Room และห้องStudio Room เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ ภายหลังการเยี่ยมชม นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ประดิษฐ์หมวกซานตาคลอส ต้อนรับวันคริสต์มาส ณ อาคารหมอกใหม่ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

 

logo2

logo3