regiss

 

fb group foll

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Maehongson Ict
#mhsICT
#MaehongsonPark
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#Maehongson

 

logo2

logo3