regiss

 

fb group foll

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนดงมะไฟ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมของแต่ละห้องให้น้องๆได้มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3