regiss

 

fb group foll

 ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกปกรณ์ จีนาคำ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

logo2

logo3