regiss

 

fb group foll

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนเขตภาคเหนือ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน และ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 59 ให้การต้อนรับโดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนำเยี่ยมชมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3