regiss

 

fb group foll

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำชมการให้บริการ กิจกรรม ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ตลอดจนแผนการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารและการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการเป็นอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3