regiss

 

fb group foll

นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 15 พร้อมคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 โดยมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ดร.โยธิน บุญเฉลย ผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอนและอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการICT แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3