regiss

 

fb group foll

ทีมงานอาจารย์สุรวุฒิ ชยานันท์โชตินันท์ ครูชำนาญการจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เยี่ยมชมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์อิศรา จันทิมางกรู อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo2

logo3